Ngắm ảnh đẹp

Toàn ảnh đẹp FULL HD, xem bổ cả mắt, ahihi!

Thằng hai hộp sữa?

Thằng hai bịch sữa

Cuộc đời thật lắm bất công
Thằng hai bịch sữa
Thằng không bịch nào

Bình tĩnh anh em ơi, có tiếng mà không có miếng, thằng trong ảnh nào nó có được xơ múi gì đâu (chính tả đúng xơ múi chứ không phải sơ múi nhé). Tay ải tay ai. Tay ẻm tay em chứ có phải tay ảnh tay anh đâu.
Những bức ảnh đẹp này được Thằng Nhỏ đăng lên
Từ khóa, chủ đề liên quan tới bức ảnh: Facebook Messenger Bot
Chia sẻ lên Facebook